pondělí 5. března

9.00 — 10.30, 13.00 — 14.30

50 Kč

galerijní animace

Muzeum města Brna, Špilberk 1

Slyš obraz — jak vnímat umění

Převratné novinky rané avantgardy a dodnes méně známé přístupy vůdčích osobností české i světové moderny odkrývá animační program v expozici umění 20. století a v aktuální výstavě Pavla Navrátila. V návazné dílně knižní vazby si vytvoříme kreativní sešit.

Pro skupiny 8.—9. ročníku ZŠ a studenty SŠ, VOŠ,
VŠ, veřejnost i jednotlivce. Vedou lektoři Muzea
města Brna a Želvím krokem. Nutná rezervace termínu pouze pro skupiny!

Opakování: 7. 3., 9.00—10.30

Muzeum města Brna
Barbora Svátková
+420 542 123 635
svatkova@spilberk.cz

12.30 — 14.00

zdarma

přednáška a beseda

Univerzitní kino Scala, Moravské nám. 3

ZaHOŘ pro ZHOŘování. Igor Zhoř — cesta k identitě soudobého umění

Přednáška a beseda s účastníky Zhořovy Školy výtvarného myšlení.
Igor Zhoř jako teoretik a obdivuhodný propagátor současného umění ovlivňoval umělecké dění po několik desetiletí a k zájmu o umění získal několik generací studentů.

Přednáší profesor Radek Horáček.

Katedra výtvarné výchovy PdF MU
Radek Horáček
horacek@ped.muni.cz

18.00 — 18.40

vstupné dobrovolné

čtení

Mahenův památník, Mahenova 8, půda

Černošský Pánbůh a páni Izraeliti

Čtení z knihy Roarka Bradforda s tematikou lidového černošského vyprávění biblických příběhů v podání studentů Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU pod vedením Vlastimila Čecha. Vážně i nevážně o tom, co už dávno znáte ze školních škamen a ze života.

Ústav české literatury a knihovnictví FF MU
Vlastimil Čech
+420 776 836 185
15850@mail.muni.cz

19.30 — 21.20

290 Kč (plné vstupné) / 190 Kč (snížené vstupné)

divadelní představení

HaDivadlo, Alfa pasáž, Poštovská 8d

Síla zvyku

Sebereflexe umělců, sebereflexe umění vést a tísnit — tvořit a týrat. Žonglér, Krotitel, Šprýmař, Vnučka a jejich pán. Komorní kvintet a finále za hranicí plánu. Prásk a salto! Thomas Bernhard v režii Jana Horáka a Michala Pěchoučka.

HaDivadlo
Anna Stránská
+420 724 367 728
produkce@hadivadlo.cz

18.00 — 19.00

zdarma

slavnostní zahájení

Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2

Slavnostní zahájení Týdne výtvarné kultury

Přijďte spolu s námi zahájit devátý ročník Týdne výtvarné kultury. Večerem vás provede malíř a výtvarný pedagog Petr Kamenický.

Umělkyně Karolína Kohoutková, Anna Tomanová a Dana Balážová zasáhnou do probíhající výstavy Karla Otto Hrubého svými drobnými performancemi a videi.

info@tvk-brno.cz

19.30 — 20.30

350 Kč (plné vstupné), 250 Kč (studenti, senioři, ZTP)

divadelní představení

Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, hlavní výstavní prostor

Vernisáž v Panelandu

Uvedení inscenace hry Václava Havla v režii Ivana Buraje přímo v kulisách bytu Husákovo 3+1, který je součástí výstavy Paneland. Inscenaci nastudovalo HaDivadlo u příležitosti nedožitých osmdesátin Václava Havla.

Hrají: Lucie Andělová,
Jiří Miroslav Valůšek a Matěj Nytra.

Vstupenky můžete zakoupit on-line přes GoOut.cz
nebo na pokladně HaDivadla či na pokladně
Centra experimentálního divadla.

Moravská galerie v Brně
Anna Šimková
+420 532 169 119
anna.simkova@moravska-galerie.cz

úterý 6. března

9.00 — 10.30

50 Kč

výtvarný workshop

Muzeum města Brna, Špilberk 1

Epopej Pompeje

Přijďte probudit své tvůrčí síly v dialogu s Pavlem Navrátilem a dalšími umělci. Ve výtvarném workshopu s prvky galerijní animace se necháme inspirovat přírodou a jejími tvůrčími principy. Vesuv se opět probouzí… Věděli jste to?

Program k výstavě malíře P. Navrátila pro skupiny
žáků 2. stupně ZŠ a SŠ vede Lucie Zamazalová
z KVV PdF MU. Nutná rezervace termínu.

Opakování: 8. 3., 9.00—10.30

Muzeum města Brna
Barbora Svátková
+420 542 123 635
svatkova@spilberk.cz

15.30 — 16.30

zdarma

přednáška

Přednáškový sál FaVU VUT v Brně, Údolní 53

Radek Horáček: Produkuj, nebo zhyň!

Úskalí, zákonitosti a náhody na cestě do mezinárodního provozu umění.

Katedra výtvarné výchovy PdF MU
Radek Horáček
horacek@ped.muni.cz

17.00 — 17.45

zdarma

komentovaná prohlídka

Galerie OFF/FORMAT, Gorkého 41 (dvorní trakt)

Komentovaná prohlídka výstavy Michala Blechy

Michal Blecha v galerii prezentuje videoesej, který je úvahou o mizejícím médiu — analogovém filmu — a o technologických i sociálních souvislostech, které ho podmiňovaly a které naopak analogový film formoval. Dílo představí kurátor výstavy.

Galerie OFF/FORMAT
Ondřej Navrátil
+420 774 867 511
ondran7@seznam.cz

17.00 — 19.00

zdarma

vernisáž

Galerie Pitevna (výstavní prostory Archivu MU), Komenského nám. 2

Open Space / David Možný

Výstava je součástí projektu Schopen představ — prezentace současného umění na Masarykově univerzitě.

Kurátor: Petr Kamenický

Katedra výtvarné výchovy PdF MU
Petr Kamenický
+420 773 556 685
kamenicky@ped.muni.cz

Jana Nedomová
+420 724 264 736
18d@seznam.cz

17.30 — 18.30, 19.30 — 20.30

350 Kč (plné vstupné), 250 Kč (studenti, senioři, ZTP)

divadelní představení

Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, hlavní výstavní prostor

Vernisáž v Panelandu

Uvedení inscenace hry Václava Havla v režii Ivana Buraje přímo v kulisách bytu Husákovo 3+1, který je součástí výstavy Paneland. Inscenaci nastudovalo HaDivadlo u příležitosti nedožitých osmdesátin Václava Havla.

Hrají: Lucie Andělová,
Jiří Miroslav Valůšek a Matěj Nytra.

Vstupenky můžete zakoupit on-line přes GoOut.cz
nebo na pokladně HaDivadla či na pokladně
Centra experimentálního divadla.

Moravská galerie v Brně
Anna Šimková
+420 532 169 119
anna.simkova@moravska-galerie.cz

18.00 — 19.30

zdarma

vernisáž

Galerie TIC, Galerie mladých, Radnická 4, 1. patro

Measuring Earth

Pokud naši dobu něco vystihuje, tak to jsou neustále zhoršující se představy naší budoucnosti. Measuring Earth pracuje s touto katastrofickou situací připomínající narativy herní série Fallout.

Vystavující: Alexandr Martsynyuk,
Philipp Kolychev, Ondřej Doskočil

Kurátor: Jozef Mrva

Galerie TIC
Zuzana Janečková
janeckova@ticbrno.cz

18.00 — 19.00

zdarma

vernisáž

galerie KonText, Radnická 4, Brno

Kristýna Hejlová: Escatologiá

Studentka malířského ateliéru na brněnské FaVU uplatňuje ve své tvorbě různorodé techniky i formáty. V galerii KonText bude muset přistoupit na důmyslnější práci s poměrně jasně definovaným, ale nelehkým prostorem. Součástí vernisáže bude živá akce – speciální zdobení nehtů.

18.00 — 19.30

zdarma

vernisáž

Galerie TIC, Galerie U Dobrého pastýře, Radnická 4, 1. patro

Začátek je také konec

Struktury uspořádání. Rotace a zrcadlení. Výstavní koncepce pracuje s neobjektivním výběrem autorů pohyblivého obrazu, jež spojují společné osy či body.

Vystavující: Filip Cenek, Martin Ježek,
Ivana a Zdeněk Rynešovi, Viktor Takáč.

Galerie TIC
Zuzana Janečková
janeckova@ticbrno.cz

18.30 — 19.30

zdarma

komentovaná prohlídka

Galerie TIC, Galerie U Dobrého pastýře, Radnická 4, 1. patro

Komentovaná prohlídka Začátek je také konec

Slovo i věta se skládá z písmen, film ze statických políček. Pouze jejich správná kombinace nese sdělení? A co když se tyto dva systémy analogicky propojí? A jak si v tomto uspořádání vysvětlit metaforu? Komentovaná prohlídka výstavy pohyblivého obrazu s kurátorkou Ivanou Hrončekovou a přítomnými autory, Filipem Cenkem, Martinem Ježkem, Ivanou a Zdeňkem Rynešovými a Viktorem Takáčem.

Galerie TIC
Zuzana Janečková
janeckova@ticbrno.cz

středa 7. března

9.00 — 13.30

zdarma

odborné kolokvium

Moravská galerie, Uměleckoprůmyslové muzeum, přednáškový sál, Husova 14

Jak vystavovat dějiny

Odborné kolokvium odhalující téma IDENTITY v kulturním obraze Československa a jeho národů, dějin, událostí, umění a osobností z perspektivy vystavovatelů a interpretů.
Představí se zde autoři výstavních projektů, které jsou příkladem revize důležitých a často i kontroverzních historických fenoménů, autorů či institucí: Sen a skutočnosť, Nechtěné dědictví, Paneland, Brno Art Open — Sochy v ulicích s tématem Univerzita ad. Zajímá nás, jak lze budovat či revidovat historický narativ pro výstavní účely a jak jej výstižně zprostředkovat skrze vizuální kulturu. Ptáme se také po obecných úskalích a individuálních či lokálních specifikách diskutovaných kurátorských a historiografických projektů.

Na kolokviu promluví:

PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.
Slovenská národná galéria, Bratislava

Mgr. Petra Hanáková, Ph.D.
Slovenská národná galéria, Bratislava

Mgr. Rostislav Koryčánek
Moravská galerie, Brno

Mgr. Šárka Svobodová
Fakulta výtvarných umění VUT, Brno

Prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity, Brno

Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D.
Ústav architektury, Fakulta stavební VUT, Brno

Moderuje:
Mgr. Marika Kupková, Ph.D.
kurátorka Galerie TIC, Brno

9.00 — 10.30

50 Kč

galerijní animace

Muzeum města Brna, Špilberk 1

Slyš obraz — jak vnímat umění

Převratné novinky rané avantgardy a dodnes méně známé přístupy vůdčích osobností české i světové moderny odkrývá animační program v expozici umění 20. století a v aktuální výstavě Pavla Navrátila. V návazné dílně knižní vazby si vytvoříme kreativní sešit.

Pro skupiny 8.—9. ročníku ZŠ a studenty SŠ, VOŠ,
VŠ, veřejnost i jednotlivce. Vedou lektoři Muzea
města Brna a Želvím krokem. Nutná rezervace termínu pouze pro skupiny!

Opakování: 5. 3., 9.00—10.30

Muzeum města Brna
Barbora Svátková
+420 542 123 635
svatkova@spilberk.cz

9.30 — 11.00

zdarma

přednáška

Univerzitní kino Scala, Moravské nám. 3

Identita a vizuální komunikace

Kde je naše identita aneb Neztratili jsme se v moři firemních značek a korporátní kultury?

Katedra výtvarné výchovy PdF MU
Pavel Noga
+420 777 150 700
noga@ped.muni.cz

13.00 — 14.30, 15.00 — 16.30

zdarma

výtvarný workshop

Ateliér Katedry výtvarné výchovy PdF MU (č. 15), Poříčí 7

Skrýše — tvorba textilních objektů

Tvorba objektů — skrýší nabídne možnost tvořit objekty a instalace, které budou symbolizovat prostor, kam se člověk může schovat — sám před sebou nebo před světem. K jejich tvoření využijeme různé textilní postupy, např. šití, tvarování molitanu apod.

Workshop je určen pro studenty Učitelství 1. stupně ZŠ a další zájemce. Maximální počet ve skupině je 15 osob.

Katedra výtvarné výchovy PdF MU
Daniela Mikulášková
daniela.mikulaskova@seznam.cz

Hana Stadlerová
stadlerova@ped.muni.cz

15.30 — 16.30

zdarma

vernisáž

Kavárna ERA, Zemědělská 30

Pod povrch

Výstava představí výběr soutěžních prací studentů středních škol a gymnázií s výtvarným či všeobecným zaměřením. Součástí vernisáže je také vyhlášení výsledků soutěže a ocenění tvůrců nejzajímavějších výtvarných děl.

Katedra výtvarné výchovy PdF MU
Susan Maly
+420 776 361 829
soutez@tvk-brno.cz

16.45 — 17.45

zdarma

přednáška a komentovaná prohlídka

Pedagogická fakulta MU, Galerie RUV, Poříčí 7centrum)

Identita v softwarovém umění

Výstava a komentovaná přehlídka děl softwarového umění. Součástí akce bude přednáška o tom, jak softwarová díla pracují s kategorií identity. Jádrem výstavy budou právě taková díla softwarového umění, která tuto svou vlastnost reflektují.

Katedra výtvarné výchovy PdF MU
Monika Szűcsová
+420 733 616 138
384256@mail.muni.cz

Adam Franc
+420 723 957 853
416271@mail.muni.cz

17.00 — 19.00

25 Kč

výtvarný workshop

Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7, suterén, chodba u keramické dílny

Kdo stojí ve tmě?

Neverbální komunikace jako součást naší identity? Rozhodně! Přijďte se zamyslet nad gesty a dalšími pohyby nesoucími význam. Smíchejte lightsticky s pořádnou dávkou tmy a vznikne unikátní abstraktní fotografie!

Katedra výtvarné výchovy PdF MU
Lucie Hájková
+420 775 118 208
361677@mail.muni.cz

17.00 — 17.50

20 Kč

komentovaná prohlídka

Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9

Něco něčím / Daliborem Chatrným

Komentovaná prohlídka výstavy s ředitelkou Domu umění Terezií Petiškovou.

Dům umění města Brna
Lenka Sedláčková
+420 731 656 872
sedlackova@dum-umeni.cz

18.00 — 19.00

20 Kč

performance

Dům pánů z Kunštátu, G99, Dominikánská 9

Marie Tučková: Ursula Uwe: Cyberbaby

Výstava Marie Tučkové Ursula Uwe: Cyberbaby je scénou pro živá vystoupení v podobě čtyř performancí. Jedna z nich proběhne právě během Týdne výtvarné kultury. Performance je pokračováním předešlého příběhu Ursuly Uwe, se kterým Marie Tučková vyhrála studentskou cenu Exit. V novém provedení dojde ke zrození jedince Cyberbaby, kterého se sedm žen snaží probudit k životu.

Dům umění města Brna
Lenka Sedláčková
+420 731 656 872
sedlackova@dum-umeni.cz

18.00 — 19.00

zdarma

cvičení

Galerie TIC, Radnická 4, 1. patro

Jóga se Silvií

Šedesátiminutová dávka power jógy s kunsthistoričkou Silvií Šeborovou.

Galerie TIC
Zuzana Janečková
janeckova@ticbrno.cz

18.00 — 20.00

dobrovolný příspěvek na materiál

výtvarný workshop

Schrott Gallery, Křenová 10

Schrott Gallery & UMČO: Arteterapeutický workshop

Zkusme komunikovat uměním, výtvarným jazykem, který je svobodný. Dovolí nám nahlédnout do skrytých vrstev naší osobnosti. Arteterapeutickým workshopem provede arteterapeutka Veronika Hudcová.

Max. 10 účastníků, nutná rezervace
na vehud@seznam.cz.

Opakování: 8. 3., 18.00—20.00

Schrott Gallery
Olga Čejková
+420 776 874 424
schrottgallery@seznam.cz

18.00 — 21.00

cena celého kurzu 2 100 Kč

výtvarný workshop

Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a, stálá expozice

Tužkou, štětcem mezi mistry

Pojďte kreslit a malovat přímo do expozic a výstav Moravské galerie. Základní kurz 10 lekcí před originály uměleckých děl pod vedením současných umělců zahajujeme právě dnes!

 

KAPACITA NAPLNĚNA

 

Moravská galerie v Brně
Natálie Koževnikovova
+420 532 169 177
natalie.kozevnikovova@moravska-galerie.cz

18.00 — 18.20

zdarma

performance

Hrad Špilberk, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127, Brno

Stolečku, prostři se

Performativní intervence Vladimíra Havlíka, Blahoslava Rozbořila a Jany P. Francové do prostoru Univerzitního kina Scala. Volná reakce na časoprostor, který vzniká na nebezpečně velkém pódiu před projekcí Scalní video V, která bude bezprostředně následovat. Konfrontace těla, plátna a genia loci Univerzitního kina Scala v neopakovatelné akci.

Katedra výtvarné výchovy PdF MU
Jana Francová
jpf2@volny.cz

18.20 — 19.20

zdarma

projekce

Univerzitní kino Scala, Moravské nám. 3

Scalní video V

Již tradiční pásmo studentských videí, která budou prezentována v prostředí Univerzitního kina Scala. Úroda posledního roku z pedagogických fakult a vysokých uměleckých škol v České republice. Můžete se těšit na originální videa, která reflektují tendence charakteristické pro audiovizi v kontextu výtvarného umění, např. experimentální a konceptuální tendence videa. Audiovize jak je pojímána generací, která vyrostla na YouTube.

Katedra výtvarné výchovy PdF MU
Jana Francová
jpf2@volny.cz

19.00 — 20.00

zdarma

vernisáž

Kulturní fara — Kafara, Fryčajova 16

Brněnská Ostrava

Výstava ateliéru intermediální tvorby. Z Ostravy cestou do Brna. Prezentace podstatných mentálních nebo sociálních znaků subjektu, např. národní identity, pohlavní identity či sebepojetí.

Kulturní fara — Kafara
Barbora Jahodová
+420 733 793 123
jahodovab@gmail.com

čtvrtek 8. března

9.00 — 10.30

50 Kč

výtvarný workshop

Muzeum města Brna, Špilberk 1

Epopej Pompeje

Přijďte probudit své tvůrčí síly v dialogu s Pavlem Navrátilem a dalšími umělci. Ve výtvarném workshopu s prvky galerijní animace se necháme inspirovat přírodou a jejími tvůrčími principy. Vesuv se opět probouzí… Věděli jste to?

Program k výstavě malíře P. Navrátila pro skupiny
žáků 2. stupně ZŠ a SŠ vede Lucie Zamazalová
z KVV PdF MU. Nutná rezervace termínu.

Opakování: 6. 3., 9.00—10.30

Muzeum města Brna
Barbora Svátková
+420 542 123 635
svatkova@spilberk.cz

10.00 — 11.30, 13.00 — 14.30

zdarma

výtvarný workshop

Ateliér Katedry výtvarné výchovy PdF (č. 15), Poříčí 7, 3. patro

Povrchy a podpovrchy

Výtvarná dílna nabídne dětem od 3 do 7 let možnost užít si experimenty s různorodými výtvarnými prostředky a zažít velkorysost akční tvorby. (Max. 10 dětí.)

Katedra výtvarné výchovy PdF MU
Pavla Novotná
20806@mail.muni.cz

Hana Stadlerová
stadlerova@ped.muni.cz

10.00 — 11.30

60 Kč, druhé dítě 30 Kč

výtvarný workshop

Moravská galerie v Brně, Pražákův palác, Husova 18, herna

Barevné dopoledne. Razítko jako podpis

Výroba razítek se stala celým uměleckým odvětvím. Nevěříte? Přijďte se přesvědčit a při té příležitosti si rovnou vyrobit razítko, které bude vaší uměleckou značkou i podpisem. Program s Gabrielou Imreczeovou pro děti od 2 do 6 let s rodiči.

Moravská galerie v Brně
Michaela Gerichová
+420 532 169 156
michaela.gerichova@moravska-galerie.cz

16.00 — 17.00

50 Kč

komentovaná prohlídka

Muzeum města Brna, Špilberk 1

Atol a putující slunce — komentovaná prohlídka

Výstavou Atol a putující slunce provede kurátorka Ilona Víchová. Představí tvorbu brněnského malíře Pavla Navrátila od 50. do 80. let spolu s dílem jeho dobových souputníků. K vidění budou malby a sochy čtyř výtvarníků reflektujících přírodní děje.

Prodej vstupenek těsně před začátkem akce.

Muzeum města Brna
Pokladna: +420 542 123 677

17.00 — 19.00

zdarma

otevřený ateliér

Místo konání bude oznámeno pouze přihlášeným osobám.

Návštěva u Dalibora Chatrného

V rámci výstavy Něco něčím / Daliborem Chatrným vás zveme k návštěvě ateliéru Dalibora Chatrného společně s jeho dcerou Danou Chatrnou a kurátory výstavy Barborou Klímovou a Filipem Cenkem. Blíže se seznámíte s prostředím, které Dalibor Chatrný obýval, hostitelé vám také pustí jeho audio nahrávky.

Kapacita pouze 10 osob, rezervace nutná
na sedlackova@dum-umeni.cz, tel. +420 731 656 872.

Dům umění města Brna
Lenka Sedláčková
+420 731 656 872
sedlackova@dum-umeni.cz

17.00 — 19.00

zdarma

projekce

Kavárna ERA, Zemědělská 30

New York City — Tokio / hledání identity

Komentovaná obrazová dokumentace života ve dvou metropolích.

Katedra výtvarné výchovy PdF MU
Hana Stehlíková Babyrádová
+420 733 347 847
babyradova@ped.muni.cz

17.30 — 19.00

zdarma

komentovaná prohlídka & workshop pro děti

Galerie Klubovna, Francouzská 33

Losos Albín

Víte, že losos je původně bílá ryba? Přijďte se dozvědět, jak jej my lidé máme v povědomí a jak lze jeho podobu proměnit. Součástí komentované prohlídky výstavy litevské dvojice Viltė Bražiūnaitė ≈ Tomas Sinkevičius bude i program pro nejmenší. Děti si budou moci vyzkoušet, jakými barvami lze lososa jednoduše pozměnit.

Program bude probíhat v češtině.

Galerie Klubovna
Marta Fišerová Cwiklinski
galerie.klubovna@gmail.com

18.00 — 18.45

vstupné dobrovolné

čtení

Mahenův památník, Mahenova 8, půda

Pláč země Nairi

Čtení z textů s tematikou genocidy Arménů v Osmanské říši v podání studentů Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU pod vedením Vlastimila Čecha. Komponovaný pořad o jednom z nejhrůznějších předobrazů pozdějšího „konečného řešení“ židovské otázky.

Ústav české literatury a knihovnictví FF MU
Vlastimil Čech
+420 776 836 185
15850@mail.muni.cz

18.00 — 19.15

100 Kč (plné vstupné), 80 Kč (studenti, senioři)

projekce

Kino Art, Radnická 4, 1. patro

Sedmikrásky

Experimentální / Komedie
/ Drama / Podobenství
Československo, 1966, 73 min
Režie: Věra Chytilová

Kudy chodí, tudy provokují. Slavný film režisérky Věry Chytilové o dvou Mariích a o bludném kruhu pseudohodnot a pseudovztahů.

Kino Art
Milan Šimánek
simanek@kinoart.cz

18.00 — 20.00

zdarma

křest knihy

Galerie OFF/FORMAT, Gorkého 41 (dvorní trakt)

Křest knihy Zelené ostrovy. České umění ve věku environmentalismu 1960—2000

Slavnostní představení a křest knihy Ondřeje Navrátila. Ta je věnována umělcům, kteří již v druhé polovině minulého století věnovali pozornost gradujícím problémům životního prostředí a originálními cestami je reflektovali ve své tvorbě.

Ondřej Navrátil
+420 774 867 511
ondran7@seznam.cz

18.00 — 20.00

dobrovolný příspěvek na materiál

výtvarný workshop

Schrott Gallery, Křenová 10

Schrott Gallery & UMČO: Arteterapeutický workshop

Zkusme komunikovat uměním, výtvarným jazykem, který je svobodný. Dovolí nám nahlédnout do skrytých vrstev naší osobnosti. Arteterapeutickým workshopem provede arteterapeutka Veronika Hudcová.

Max. 10 účastníků, nutná rezervace
na vehud@seznam.cz.

Opakování: 7. 3., 18.00—20.00

Schrott Gallery
Olga Čejková
+420 776 874 424
schrottgallery@seznam.cz

18.00 — 19.00

zdarma

Performativní čtení

Knihkupectví ArtMap, Brno

Performativní čtení z knihy Teorie duchů

Současný umělec pátrá po vrahovi amatérského spisovatele. Sny, halucinace a falešné představy. Spekulativní teorie o tom, že film je droga.

 

Jiří Havlíček
Teorie duchů

 

Vydává Galerie TIC Brno

20.00 — 21.30

zdarma

přednáška

Kulturní fara — Kafara, Fryčajova 16

Východní identita na základě cesty do Pekingu

Přednáška reflektující pobyt Petra Lysáčka, pedagoga Fakulty umění Ostravské univerzity, na základě tvůrčí rezidence organizované pražskou Galerií Zdeněk Sklenář v kulturním centru Czech China Contenporary v Pekingu (říjen—prosinec 2017). Přednáška bude doprovázena fotografiemi a videoukázkami.

Kulturní fara — Kafara
Tomáš Poprik
+420 728 272 096
tomas@poprik.cz

20.30 — 22.15

100 Kč (plné vstupné), 80 Kč (studenti, senioři)

projekce

Kino Art, Radnická 4, 1. patro

Fantastická žena

Drama
Chile / USA / Německo / Španělsko,
2017, 104 min
Režie: Sebastián Lelio
Transžena Marina, servírka a zpěvačka, a Orlando, starší muž, se do sebe zamilují a plánují společnou budoucnost. Orlando však náhle onemocní a následně umírá.

Kino Art
Milan Šimánek
simanek@kinoart.cz

pátek 9. března

11.00 — 13.00

30 Kč (děti zdarma)

diskuze

Moravská galerie v Brně, Pražákův palác, Husova 18, herna

Výživa

Ukažme sobě i svým dětem, že žít v galeriích je normální. Pravidelná skupinka Kojící guerilly v herně Moravské galerie s Kateřinou Olivovou. Kromě podpory při kojení očekávejte i umění, kterého si budeme moci dopřát tolik, kolik nám mateřské povinnosti dovolí.

Moravská galerie v Brně
Anna Šimková
+420 532 169 119
anna.simkova@moravska-galerie.cz

16.30 — 17.30

zdarma

komentovaná prohlídka

Schrott Gallery, Křenová 10

Laco Garaj — Zvětšeniny

Komentovaná prohlídka výstavy za účasti autora.

Schrott Gallery
Olga Čejková
+420 776 874 424
schrottgallery@seznam.cz

18.00 — 20.00

dobrovolný příspěvek na materiál

výtvarný workshop

Kulturní fara — Kafara, Fryčajova 16

Experimentální malba — workshop UMČO

Přijďte experimentovat s malbou, kombinovat techniky a užít si chvíli spontánní improvizace za vedení zkušené lektorky, arteterapeutky a malířky Veroniky Hudcové. Budeme tvořit abstraktní kompozice, povídat si, užívat si. A to vše s arteterapeutickým přesahem.
Opakování: 10. 3., 10.00—12.00;
11. 3., 10.00—12.00

Veronika Hudcová
+420 773 899 789
vehud@seznam.cz

18.00 — 21.00

180 Kč (plné vstupné), 100 Kč (studenti, senioři)

zážitkový program

Moravská galerie v Brně, Jurkovičova vila, J. Nečase 2

Jurkovičova vila ve stroji času

Vydejte se s námi do historie Jurkovičovy vily! Na čajový dýchánek s Dušanem Jurkovičem, který právě prodává svou vilu, na mondénní večírek hraběte Chorynského či na schůzi pouličního výboru. Zážitkový program pro skupinu max. 15 účastníků využívá principu hraní rolí skutečných i smyšlených postav. Podle scénáře Venduly Borůvkové.

Rezervujte si, prosím, místo na
edukace@moravska-galerie.cz nebo
na telefonu +420 532 169 177 (omezená kapacita).

Opakování: 10. 3., 15.00—18.00

Moravská galerie v Brně
Lektorské oddělení
+420 532 169 177
edukace@moravska-galerie.cz

19.30 — 21.40

290 Kč (plné vstupné) / 190 Kč (snížené vstupné)

divadelní představení

HaDivadlo, Alfa pasáž, Poštovská 8d

Eyolf

Jak dobře zavřít dům? Manželství. Epocha krize privátna. Emoce jako drogy. Vztahy jako projekční plátna sebe sama. Není na čase vidět víc? Ibsen v podání uměleckého šéfa HaDivadla Ivana Buraje.

HaDivadlo
Anna Stránská
+420 724 367 728
produkce@hadivadlo.cz

sobota 10. března

10.00 — 12.00

60 Kč

výtvarný workshop

Moravská galerie v Brně, Pražákův palác, Husova 18, knihovna

Sobotní ateliér. Velká oslava pro malé knihomoly

Kdy se vlastně objevila kniha a jaké může mít podoby? Můžeme číst třeba i nosem? Povídání a tvoření o knihách zábavně a hravě na výstavě Nejkrásnější české knihy roku 2016. Program pro děti od 6 do 12 let s Olgou Búciovou.

Moravská galerie v Brně
Olga Búciová
+420 532 169 165
olga.buciova@moravska-galerie.cz

10.00 — 12.00

dobrovolný příspěvek na materiál

výtvarný workshop

Kulturní fara — Kafara, Fryčajova 16

Experimentální malba — workshop UMČO

Přijďte experimentovat s malbou, kombinovat techniky a užít si chvíli spontánní improvizace za vedení zkušené lektorky, arteterapeutky a malířky Veroniky Hudcové. Budeme tvořit abstraktní kompozice, povídat si, užívat si. A to vše s arteterapeutickým přesahem.
Opakování: 9. 3., 18.00—20.00;

11. 3., 10.00—12.00
Veronika Hudcová
+420 773 899 789
vehud@seznam.cz

13.00 — 15.00

dobrovolný příspěvek na materiál

výtvarný workshop

Kulturní fara — Kafara, Fryčajova 16

Arteterapeutický workshop UMČO

Komunikujme uměním, výtvarným jazykem, který je naprosto svobodný a dovolí nám nahlédnout do skrytých vrstev naší osobnosti. Uvolněme se, užívejme si a nechme na sebe působit materiál. Workshopem Vás provede zkušená lektorka, arteterapeutka a malířka Veronika Hudcová.

Opakování: 11. 3., 13.00—15.00

Veronika Hudcová
+420 773 899 789
vehud@seznam.cz

13.00 — 17.00

50 Kč za osobu, 100 Kč rodinné vstupné (max. 2 dospělí + 3 děti)

výtvarný workshop pro všechny generace

Fait Gallery, Ve Vaňkovce 2

Fragmenty

Workshop přiblíží dětem i dospělým tvorbu vystavujících umělců a umožní jim dotknout se témat identity, portrétu a proměny. Východiskem budou velkoformátové malby a objekty Jana Merty, videoperformance Tatiany Nikuliny a inscenované fotografie Radka Brousila a Petera Pukluse.

Zaregistrujte se prosím na
e-mailové adrese: les@faitgallery.com.

LES (Laboratory for Education and Synergy)
Veronika Vrzalová
+420 720 071 218
les@faitgallery.com

13.00 — 17.00

130 Kč

výtvarný workshop

vila Stiassni, Hroznová 14

Slovo — obraz — místo

Vila Stiassni z pohledu architektury, historie, paměti. Program bude zahájen prohlídkou prvorepublikové vily a bude pokračovat tvorbou. Pokusíme se vystihnout identitu místa formou příběhů a ilustrací. Workshop je otevřen všem věkovým kategoriím.

Rezervace na vila@npu.cz

Jitka Burdová
vila@npu.cz

14.00 — 15.30

zdarma

procházka s výtvarnou tvorbou

Za Okem nad Brnem, zastávka Loosova, Brno-Lesná

Lesná novým okem a hmatem

Lze známé místo poznat nově hmatem? Podíváme se na brněnské sídliště Lesná očima výtvarníků a zkusíme frotáží zachytit jeho rozmanité detaily. Program navazuje na projekt se stránkami www.panelaci.cz. Na akci je potřeba se předem přihlásit.

Alice Křížová Stuchlíková
alicest@email.cz

15.00 — 18.00

180 Kč (plné vstupné), 100 Kč (studenti, senioři)

zážitkový program

Moravská galerie v Brně, Jurkovičova vila, J. Nečase 2

Jurkovičova vila ve stroji času

Vydejte se s námi do historie Jurkovičovy vily! Na čajový dýchánek s Dušanem Jurkovičem, který právě prodává svou vilu, na mondénní večírek hraběte Chorynského či na schůzi pouličního výboru. Zážitkový program pro skupinu max. 15 účastníků využívá principu hraní rolí skutečných i smyšlených postav. Podle scénáře Venduly Borůvkové.

Rezervujte si, prosím, místo na
edukace@moravska-galerie.cz nebo
na telefonu +420 532 169 177 (omezená kapacita).

Opakování: 9. 3., 15.00—18.00

Moravská galerie v Brně
Lektorské oddělení
+420 532 169 177
edukace@moravska-galerie.cz

18.00 — 19.00

zdarma

vernisáž

Kulturní fara — Kafara, Fryčajova 16

Vernisáž výstavy Ondřeje Horáka

Vernisáž výstavy absolventa FaVU VUT v Brně, který prošel ateliéry Vladimíra Merty, Vasila Artamanova, Martina Mainera a Václava Stratila.

Kulturní fara — Kafara
Barbora Jahodová
+420 733 793 123
jahodovab@gmail.com

20.00 — 22.00

130 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě

koncert

Stará Pekárna, Štefánikova 8

Ulevit očím

Na závěr TVK doporučuje hygienická komora ulevit uměním utrmáceným očím a navštívit koncert. Kapela Budoár staré dámy expresivně představuje zhudebněné osudy výtvarné pedagožky na mateřské, která přemístila svoji identitu kamsi na vesnici. Host: Myši

Marta Kovářová
kapela@budoar.cz

neděle 11. března

10.00 — 12.00

dobrovolný příspěvek na materiál

výtvarný workshop

Kulturní fara — Kafara, Fryčajova 16

Experimentální malba — workshop UMČO

Přijďte experimentovat s malbou, kombinovat techniky a užít si chvíli spontánní improvizace za vedení zkušené lektorky, arteterapeutky a malířky Veroniky Hudcové. Budeme tvořit abstraktní kompozice, povídat si, užívat si. A to vše s arteterapeutickým přesahem.

Opakování: 9. 3., 18.00—20.00;
10. 3., 18.00—20.00

Veronika Hudcová
+420 773 899 789
vehud@seznam.cz

13.00 — 15.00

dobrovolný příspěvek na materiál

výtvarný workshop

Kulturní fara — Kafara, Fryčajova 16

Arteterapeutický workshop UMČO

Komunikujme uměním, výtvarným jazykem, který je naprosto svobodný a dovolí nám nahlédnout do skrytých vrstev naší osobnosti. Uvolněme se, užívejme si a nechme na sebe působit materiál. Workshopem Vás provede zkušená lektorka, arteterapeutka a malířka Veronika Hudcová.

Opakování: 10. 3., 13.00—15.00

Veronika Hudcová
+420 773 899 789
vehud@seznam.cz

14.00 — 16.30

50 Kč, děti do 2 let zdarma

výtvarný workshop

Muzeum města Brna, Špilberk 1, sraz na malém nádvoří se zakoupenou vstupenkou

Výtvarný orienťák po pověstech kasematních

Máš odvahu? Vystopuj vypravěče v tajemném bludišti pod Špilberkem! Šeptá dávné legendy, nebo pravdivé příběhy? Naslouchej a maluj. Během výtvarné akce pro děti od 5 let vznikne 6 společných obrazů v atraktivních reáliích kasemat. Koná se za každého počasí a pro návštěvníky bude připraven horký čaj.

Předprodej vstupenek na pokladně hradu Špilberku nebo na Měnínské bráně (Měnínská 7). Prodej vstupenek těsně před začátkem akce bude možný pouze v případě volných míst.

Muzeum města Brna
Barbora Svátková
+420 542 123 635
svatkova@spilberk.cz

Pokladna Špilberk: +420 542 123 677
Pokladna Měnínská brána: +420 542 214 946